Industrijska bravarija

Industrijska bravarija Nanoteca opremljena je modernim strojevima za rezanje, savijanje i varenje lakših čeličnih konstrukcija i varenih strojnih dijelova max. težine do 10t. Posebno smo specijalizirani za izradu bravarskih dijelova uključujući i strojnu obradu do max. težine 1t.

 

Slika 1. Kolica

Slika 2. Kolica

Slika 3. Kolica


Slika 4. Palete

Slika 5. Paleta

Slika 6. Paleta


Slika 7. Paleta

Slika 8. Paleta

Slika 9. Nastavci za vilice