Fibreflam® TR sm. zračenja

Porast temperature nakon 1 sata na 1 m razmaka samo 41 °C. Inovativna tehnologija slojeva smanjuje zračenje topline za više od 80%. Zbog njene male težine, malo potrebnog prostora i visoke kvalitete, Effertzove protupožarne zavjese ugrađene su tisuću puta u Njemačkoj i Europi.

Ovom novom tehnologijom zavjesa Effertz ulazi u novu klasu, koja skoro pa doseže uobičajene izolirane zatvore prostora. Tamo gdje je moguća zona bez požara od 1 m, temperatura s vanjske strane tog područja ostaje ispod 61 °C i time je ispod temperature paljenja većine materijala.

Ova zavjesa naravno ima sve prednosti svih Effertzovih zavjesa, kao što su pridržavanje svih sigurnosnih propisa za vrata, odobreni uređaj za kočenje, ispitanu pogonsku tehniku i folijom zaštićene čelične dijelove većih površina u građevinskoj fazi.

Brošura (eng, pdf)

 • Specifikacija

  Protupožarna rolo zavjesa sa zaštitom od isijavanja tipa Fibreflam® TR.

  Inegritet i zaštita od isijavanja u trajanju 60 minuta prema EN 1634-1.

  Klasifikacija EW60 prema EN 13501-2.

  Tekstilna rolo zavjesa dizajnirana za zaštitu od širenja plamena i za smanjenje prijenosa topline.

  Prednosti: ne zauzima puno prostora; male je mase.

  • Specijalna zavjesa od staklenih vlakana, namotana na osovinu zaštićenu temeljnom bojom.
  • Kućište izrađeno od vruće cinčanog čelika, opcija montaže na zid ili strop
  • Vodilice od vruće cinčanog čelika
  • Sigurnosna zaštita u skladu sa EN 12604.
  • Pogon na cijevni motor 230 V, omjer prijenosa 5%, brzine otvaranja/zatvaranja 10 cm/s.
  • Upravljačka jedinica sa internom baterijom. U slučaju nestanka električne energije baterija nastavlja održavati sve funkcije zavjese sljedećih 4 sata i zadržava zavjesu otvorenom (podignutom).
  • Sadrži sklop za spajanje na sustav centralne vatrodojave
  • U slučaju požara zavjesa se spušta čak i bez električne energije ili bez kontakta sa upravljačkom jedinicom (tzv. “grafity fail-safe”)
  • U slučaju nužde spuštanjem zavjese upravlja upravljačka jedinica, uz aktivaciju vidljivih i zvučnih alarma na upravljačkoj jedinici
  • Uključeni optički detektori dima.
  • “Razbij staklo” ručni sustav za spuštanje zavjese u slučaju nužde (žuto kućište).
  • GORE-STOP-DOLJE tipkovnica na upravljačkoj jedinici
  • Sigurnosni prekidač.
  • Dokumentacija na engleskom ili njemačkom jeziku na CD-ROM-u.