Rolo-vrata T30 Tip II

Vrata koja su se već tisuću puta dokazala, za male i velike otvore, uz malo potrebnog prostora. Vrata T30 Tip II skoro neprimjetno nestaju u međustropu. Mogu se ugraditi između stupova i fleksibilno se prilagođavaju Vašim prostornim uvjetima kao nijedna druga. Ispred liftova, prozora i pulta – skoro ništa nije nemoguće. Osim toga, nijedan drugi tip vrata ne dozvoljava tako velike otvore kao protupožarna rolo-vrata. Od strane građevinskog nadzora dozvoljena su do 12m širine.

Brošura (eng, pdf)

 • Specifikacija

  Effertz protupožarna rolo vrata T 30 tip II, u sukladnosti s Njemačkim standardom DIN 4102 (prosječan rast temperature 140°C) i Njemačkim atestom br. Z-6.20-1939.

  • Vruće cinčani čelični rolo sa unutarnjom izolacijom od tkanine neosjetljive na visoke temperature.
  • Sigurnosna kontaktna letva na dnu vrata.
  • Kućište roloa od vatrootpornih ploča.
  • Vodilice sa protupožarnom zaštitom.
  • Svi nepocinčani čelični elementi su zaštićeni temeljnom bojom.
  • Trofazni pogon 400 V sa uključenom kočnicom i mogućnošću zatvaranja vrata bez električne energije u slučaju alarma limitiranom brzinom od 10 – 15 cm/s (gravitacijski ”fail-safe”).
  • Sigurnosna zaštita u skladu sa EN 12604.
  • Upravljački sklop sa dodatnom internom baterijom koja osigurava rad čak i u slučaju gubitka električne energije (do 4 sata).
  • Optički detektori dima (2 na 4 m širine).
  • “Razbij staklo” ručni sustav za spuštanje vrata u slučaju nužde (žuto kućište).
  • Sklopka s bravom za instalaciju na zid.
  • Break glass manual emergency release.
  • Sigurnosni prekidač.
  • Dokumentacija na engleskom ili njemačkom jeziku na CD-ROM-u.